Kontaktuppgifter

Kontakt med styrelsen:

 

E-post är det sätt som styrelsen helst vill bli kontaktad på.

Använd denna mailadress i första hand:

styrelsen@brflantgarden.se

 

Har du inte epost, lägg ett brev i brevlådan vid tvättstugan på Lantgårdsvägen 150.

 

Vid felanmälningar, eller akuta fel utanför kontorstid, kontakta SBC, uppgifter finns på förstasidan.

 

Ordförande:

Pia Norberg, Lantgårdsvägen 103

pia@brflantgarden.se

 

Vice ordförande:

Tahir Qureshi, Lantgårdsvägen 126

tahir@brflantgarden.se

 

Ekonomi:

Rebecka Zecic, Lantgårdsvägen 16

rebecka@brflantgarden.se

 

Sekreterare:

Lars Petersson, Lantgårdsvägen 92

lars@brflantgarden.se

 

Ledamot:

Jouni Helminen, Lantgårdsvägen 113

jouni@brflantgarden.se

 

Suppleant:

Barbro Ahlqvist, Lantgårdsvägen 136

barbro@brflantgarden.se

 

Suppleant:

Liselotte Jansson, Lantgårdsvägen 54

liselotte@brflantgarden.se

 

Suppleant:

Lorena Andersson, Lantgårdsvägen 89

lorena@brflantgarden.se

 

För att nå alla i Valberedningen:

valberedningen@brflantgarden.se

 

Om ni undrar något om hemsidan:

hemsidan@brflantgarden.se

 

Föreningens adress: 

Brf Lantgården

Lantgårdsvägen 150

19274 Sollentuna

Org.nr: 769611-4631