Kontaktuppgifter

Kontakt med styrelsen:


E-post är det sätt som styrelsen helst vill bli kontaktad på.

Använd denna mailadress i första hand:

styrelsen@brflantgarden.se


Har du inte epost, lägg ett brev i brevlådan vid tvättstugan på Lantgårdsvägen 150.


Vid felanmälningar, eller akuta fel utanför kontorstid, kontakta SBC, uppgifter finns på förstasidan.


Ordförande:

Pia Norberg, Lantgårdsvägen 103

pia@brflantgarden.se


Vice ordförande:

Tahir Qureshi, Lantgårdsvägen 126

tahir@brflantgarden.se


Kassör:

Rebecka Zecic, Lantgårdsvägen 16

rebecka@brflantgarden.se


Sekreterare:

Johan Klint, Lantgårdsvägen 46
johan@brflantgarden.se


Ledamot:

Liselotte Jansson, Lantgårdsvägen 54

liselotte@brflantgarden.se


Suppleant:
Emil Danmo, Lantgårdsvägen 98
emil@brflantgarden.se


Suppleant:
Sofie Söderholm, Lantgårdsvägen 97
sofie@brflantgarden.se


Suppleant:
Lina Lundgren, Lantgårdsvägen 95
lina@brflantgarden.se


För att nå alla i Valberedningen:

valberedningen@brflantgarden.se


Om ni har tekniska frågor om hemsidan, kontakta styrelsen


Föreningens adress: 

Brf Lantgården

Lantgårdsvägen 150

19274 Sollentuna

Org.nr: 769611-4631