Kontaktuppgifter

Kontakt med styrelsen:


E-post är det sätt som styrelsen helst vill bli kontaktad på.

Använd denna mailadress i första hand:

styrelsen@brflantgarden.se


Kontaktformuläret längre ner på hemsidan kan annars användas. Ert meddelande kommer att registreras i ett digitalt vertyg som heter Styrelseproffset som styrelsen arbetar med. Ni kommer därefter att få svar till er egna mailadress.


Brevlådan vid tvättstugan på Lantgårdsvägen 150 kan användas om ni inte vill använda e-post. Tänk på att ange vem som är avsändare så styrelsen kan lämna svar till er.


Vid felanmälningar, eller akuta fel utanför kontorstid, kontakta SBC,

uppgifter finns på förstasidan.


Facebook - Brf Lantgården i Viby/Sollentuna

Föreningen har en egen facebookgrupp "Brf Lantgården i Viby/Sollentuna", gå gärna med i den för snabbaste informationen! Notera facebooksidan är främst för styrelsen att kunna dela information till medlemmar. Felanmälningar kan ej göras därifrån.


Styrelsemedlemmar


Ordförande:

Pia Norberg, Lantgårdsvägen 103

pia@brflantgarden.se


Vice ordförande:

Tahir Qureshi, Lantgårdsvägen 126

tahir@brflantgarden.se


Kassör:

Rebecka Zecic, Lantgårdsvägen 16

rebecka@brflantgarden.se


Sekreterare:

Johan Klint, Lantgårdsvägen 46
johan@brflantgarden.se


Ledamot:

Liselotte Jansson, Lantgårdsvägen 54

liselotte@brflantgarden.se


Suppleant:
Emil Danmo, Lantgårdsvägen 98
emil@brflantgarden.se


Suppleant:
Sofie Söderholm, Lantgårdsvägen 97
sofie@brflantgarden.se


Suppleant:
Lina Lundgren, Lantgårdsvägen 95
lina@brflantgarden.se


För att nå alla i Valberedningen:

valberedningen@brflantgarden.se


Om ni har tekniska frågor om hemsidan, kontakta styrelsen


Föreningens adress: 

Brf Lantgården

Lantgårdsvägen 150

19274 Sollentuna

Org.nr: 769611-4631