Nyheter

Nyheter:

 

Stamspolning

2018-11-06:

Då en del verkar ha missat eller inte fått informationsbladet från Solna Högtrycksspolning AB om stamspolning så kommer här körschemat:

 

Torsdag den 8/11 Lantgårdsvägen 22-30, 32-46

Fredag den 9/11 Lantgårdsvägen 10-14, 16-20, 48-62

Måndag den 12/11 Lantgårdsvägen 64-72, 74-78, 82-86

Tisdag den 13/11 Lantgårdsvägen 88-96, 98-112

Onsdag den 14/11 Lantgårdsvägen 114-128, 130-138

Torsdag den 15/11 Lantgårdsvägen 140-148, 111-119 samt förskolan

Fredag den 16/11 Lantgårdsvägen 87-91, 93-101, 103-109

 

Tiderna dom kommer är mellan 8:00–15:00, ni behöver plocka ur diskbänkskåp/handfatsskåp i kök o badrum så dom kommer åt vattenlås samt se till att dom kommer åt golvbrunnar på toaletterna. Lägg gärna fram tidningar eller annat som skydd.

 

Om ni inte har möjlighet att vara hemma så lämnar ni nycklar i nyckeltuben i förrådsdörren.

 

Städdag 20–21 oktober

2018-10-04:

Det är dags för höstens städdagar, helgen 20–21 oktober gör vi fint i vårt område, vi samlas vid Lantgårdsvägen 8 (gamla grovsoprummet) kl. 10 båda dagarna. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med. Verktyg och redskap finns att låna men har du egna så är det jättebra. Vi bjuder på korv och dricka under dagarna så att du orkar med hela helgen. Som vanligt så tar vi hit en stor container för trädgårdsavfall, dessutom tar vi hem en grovsopscontainer, så passa på att slänga era grovsopor, tänk dock på att vi inte får slänga miljöfarligt avfall såsom impregnerat virke, däck, kemikalier mm.

 

Totalt eldningsförbud i Stockholms län

2018-07-30:

Från och med 30/7 är det igen tillåtet att grilla på egen tomt, det är dock fortsatt generellt eldningsförbud i Stockholms län.

 

2018-07-25:

Från och med 25/7 är det utökat eldningsförbud i Stockholms län. Totalförbudet omfattar alla typer av grillar och öppna lågor utomhus, inklusive gasolgrillar, även på egen tomt/uteplats. Förbrytelser mot totalförbudet leder till brott mot lagen om skydd mot olyckor och kan leda till böter. Var också försiktig när det gäller cigarrettrökning, ta hand om fimpar på ett säkert sätt.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat.html

 

Rabatter via SBC

2018-07-25:

Eftersom vi har förvaltning via SBC kan vi som boende i Brf Lantgården utnyttja deras rabatterbjudanden, se mer på https://www.sbc.se/marknadsplatsen

 

SBCs e-fakturor

2018-06-27:

Alla SBCs e-fakturor är tyvärr försenade. De kommer dyka upp på internetbanken de kommande dagarna.

 

Brf Lantgården ordnar loppis 9e juni kl 10-14

Alla som vil är välkomna att sälja eller bara fynda hos grannarna. Platsen är öster om busshållplatsen vid Langtårdsvägen 6. Vi kommer tillhandahålla en grovsopscontainer under dagen. Passa på att vårstäda ur förråden eller garderoben på prylar, möbler, kläder, leksaker o.s.v.

 

Städdag 21–22 april

2018-04-13:

Det är dags för vårens städdagar, helgen 21–22 april gör vi fint i vårt område, vi samlas vid Lantgårdsvägen 8 (gamla grovsoprummet) kl. 10 båda dagarna. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med. Verktyg och redskap finns att låna men har du egna så är det jättebra. Vi bjuder på korv och dricka under dagarna så att du orkar med hela helgen. Som vanligt så tar vi hit en stor container för trädgårdsavfall, dessutom tar vi hem en grovsopscontainer, så passa på att släng era grovsopor, tänk dock på att vi inte får slänga miljöfarligt avfall såsom impregnerat virke, däck, kemikalier mm.

 

Extrastämma:

I samband med städdagen håller vi extrastämma den 22 april kl 10, se separat kallelse, då det kommit nya lagkrav på tider för kallelser och vi måste ändra våra stadgar.

 

Brandkåren:

Brandkåren kommer med en brandbil på söndagen den 22 april kl. 14, om de inte får någon utryckning, passa på att komma och prata brandskydd med proffsen.

 

Årsstämman kommer det en kallelse till så småningom, boka redan nu in 8 maj kl. 19.

 

Info om bevakningsrondering

Ni kanske har sett Larmassistans-skylten som kommit upp vid infarten till vårt område? Då Boendeenkäten i november visade på att vissa känner sig otrygga i vårt område så har vi nu tecknat ett avtal med just Larmassistans som gör ronderingar i området på helgerna. 

 

Målning av våra fasader

Företaget som ska måla om våra fasader, Andrés Måleri, har nu börjat sitt arbete med tak- och fasad-tvätt. Dom byter också murken panel i samband med detta. Målningen kommer hålla på hela sommaren, mer info kommer direkt från målerifirman när det närmar sig. Ni måste se till så de kommer in på era uteplatser, samt flytta på era bilar när det behövs, så de kan utföra sitt arbete. Vi drabbas annars av onödiga kostnader.

Röstningen i samband med boendeenkäten i november blev ungefär 50-50 på den ljusa och den mörka färgen så vi lägger oss någonstans mitt emellan i nyans.

 

Loppis

Vi kommer anordna en loppis/bytardag den 9e juni, mer info kring detta kommer senare. Vi kommer även då att ta hit en container.

 

Motioner inför ordinarie årsstämma 2018

2018-01-11:

Föreningsstämman är då de absolut viktigaste besluten tas. Dels väljer man styrelse, revisor m.m. men alla medlemmar kan komma med egna förslag till beslut, en motion. Motionen kommer att besvaras av styrelsen. För att styrelsen skall hinna besvara motionen så måste den inkommit till styrelsen senast den 4 februari 2018.

 

Alla motioner skall skickas in till styrelsen per mail via styrelsen@brflantgarden.se eller lämnas i styrelsens postlåda vid tvättstugan på Lantgårdsvägen 150.

 

En motion ska innehålla:

•Ett yrkande som förklarar exakt vad det är ni vill att stämman skall ta beslut om

•Avsändarens namn, adress och kontaktuppgifter

 

En motion bör innehålla:

•Tydlig rubrik som förklarar vad motionen handlar om samt inlämningsdatum

•Gärna en bakgrund till varför motionen lämnas

•Motivering varför ni tycker att motionen ska godkännas

•Gärna en underskrift om motionen lämnas på papper

•Eventuella bilagor

 

Tisdag den 8 maj 2018 kl. 19 är det planerat för årsstämma i föreningen. Formell kallelse kommer i postlådan längre fram, men boka gärna in datumet i era kalendrar redan nu.

 

Ny teknisk förvaltare

2018-01-01:

SBC tar sen årsskiftet även hand om den tekniska förvaltningen, kontaktuppgifter finns på förstasidan.

 

Ordningsregler uppdaterade

2017-10-20:

Uppdaterade ordningsregler finns nu på hemsidan, se http://brflantgarden.se/ordningsregler.html

 

Städdag 7-8 oktober

2017-09-22:

Det är dags för höstens städdagar, helgen 7–8 oktober gör vi fint i vårt område, vi samlas vid Lantgårdsvägen 8 (gamla grovsoprummet) kl. 10 båda dagarna. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med. Verktyg och redskap finns att låna men har du egna så är det jättebra. Vi bjuder på korv och dricka under dagarna så att du orkar med hela helgen. Som vanligt så tar vi hit en stor container för trädgårdsavfall, passa på att klippa häckar och buskar på och utanför era uteplatser. Dessutom tar vi hem en grovsopscontainer, så passa på att släng era grovsopor, tänk dock på att vi inte får slänga miljöfarligt avfall såsom impregnerat virke, däck, kemikalier mm.

 

Städdag 6–7 maj

2017-04-22:

Det är dags för vårens städdagar, helgen 6-7 maj gör vi fint i vårt område, vi samlas vid Lantgårdsvägen 8 (gamla grovsoprummet) kl. 10 båda dagarna. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med. Verktyg och redskap finns att låna men har du egna så är det jättebra. Vi bjuder på korv och dricka under dagarna så att du orkar med hela helgen. Som vanligt så tar vi hit en stor container för trädgårdsavfall, dessutom tar vi hem en grovsopscontainer, så passa på att släng era grovsopor, tänk dock på att vi inte får slänga miljöfarligt avfall såsom impregnerat virke, däck, kemikalier mm.

 

Info om termostatbyte UPPDATERAD

 

2017-04-04:

Vi är nu nästan klara med vårt utbyte av termostater. Termostaterna är inställd så att ventilerna stänger av när inomhustemperaturen är 22 grader. Dvs. när det börjar närma sig 22 grader inomhus så kommer elementen slå av och bli kalla oavsett om du har full effekt på elementet. Det är viktigt att innertemperaturen mäts mitt inne i rummet ca 150 cm upp från golvet, inte i närheten av element eller fönster.

 

Om ni trots detta anser att er innertemperatur är lägre än 22 grader samtidigt som era element är kalla så kan rörfirman kontrollera och justera detta. Återkom i såna fall med namn, adress och tel.nr till styrelsen@brflantgarden.se så vidarebefordrar vi dessa uppgifter till rörfirman så de kan ta en kontakt och boka tid för efterkontroll.

 

2017-03-20:

Rörfirman har nu börjat arbetet med att sätta in termostater på alla element, detta kommer ta ett par veckor. Det är Rörex/ABC-rör som gör jobbet, se till flytta sånt som är i vägen så att dom kommer åt att byta på alla element.

 

Byte av belysning i föreningens carportar

 

2017-02-28:

Vi kommer att genomföra armaturbyten i alla föreningens carportar då belysningen idag är undermålig och behöver bytas ut. Totalt gäller det 6 st. carportar och detta utför vi enligt vår underhållsplan.

De nya armaturerna är i LED samt har inbyggda rörelsesensorer. I vardera carport kommer under mörkrets timma alltid en armatur vara tänd dock endast till 10% men som vid aktiv rörelse går upp till 100%.

Detta arbete kommer pågå mellan den 8-10 mars.

För att kunna genomföra detta byte måste alla bilar vara borta från våra carportar under bytesdagen. Det kommer att bytas armaturer i 2st carportar per dag och vi måste se till att detta fungerar annars tillkommer merkostnader för föreningen om inte elektrikern kan genomföra arbetet.

 

Arbete kommer ske i er carport:

Lantgårdsvägen 87-101: Arbete sker den 8 mars

Lantgårdsvägen 103-119: Arbete sker den 8 mars

Lantgårdsvägen 130-148: Arbete sker den 9 mars

Lantgårdsvägen 82-96: Arbete sker den 9 mars

Lantgårdsvägen 64-80: Arbete sker den 10 mars

Lantgårdsvägen 8-30: Arbete sker den 10 mars

 

Info undercentraler

 

2017-02-24:

Bägge centralerna är installerade och går nu.

Nu påbörjas lite mer finjustering gällande anslutning, övervakning, isolering och märkning. Det kan behövas justera lite så vi prickar in rätt på värmekurvan. Informera därför styrelsen om ni upplever att det behövs några justeringar eller om någon har för kallt eller varmt i huset.

 

 

2017-02-22:

Bytet av nya undercentralen för varmvatten och värme som görs idag har dragit ut på tiden, ska vara klart under kvällen har leverantören lovat.

 

Uppdatering 20:15: Nu ska allt vara klart.

 

Grovsoprummet

 

2017-02-15

Då kommunen p.g.a. skaderisk har beslutat att det inte längre är tillåtet med rullcontainers så kommer denna tjänst att få slänga grovsopor att upphöra för föreningens boende och vi stänger grovsoprummet från och med vecka 10, 2017-03-06.

I framtiden hänvisar vi till de återvinningscentraler som finns i närheten, se www.sorab.se, samt att vi också tänker ta hem en grovsopscontainer i samband med städdagarna vi har på våren och hösten.

 

El/elektroniksoprummet berörs inte, det är fortfarande öppet.

 

Motioner inför ordinarie årsstämma 2017

 

2017-02-02:

Föreningsstämman är då de absolut viktigaste besluten tas. Dels väljer man styrelse, revisor m.m. men alla medlemmar kan komma med egna förslag till beslut, en motion. Motionen kommer att besvaras av styrelsen. För att styrelsen skall hinna besvara motionen så måste den inkommit till styrelsen senast den 28 februari 2017.

 

Alla motioner skall skickas in till styrelsen per mail via styrelsen@brflantgarden.se eller lämnas i styrelsens postlåda vid tvättstugan på Lantgårdsvägen 150.

 

En motion bör innehålla:

•Tydlig rubrik som förklarar vad motionen handlar om samt inlämningsdatum

•Avsändarens namn, adress och kontaktuppgifter

•Gärna en bakgrund till varför motionen lämnas

•Motivering varför ni tycker att motionen ska godkännas

•Ett yrkande som förklarar exakt vad det är ni vill att stämman skall ta beslut om

•Gärna en underskrift om motionen lämnas på papper

•Eventuella bilagor

 

Tisdag den 25 april kl. 19 är det planerat för årsstämma i föreningen. Formell kallelse kommer längre fram, men boka gärna in datumet i era kalendrar redan nu.

 

 

2016-12-06:

Nya undercentraler för varmvatten och värme är beställda och ska installeras då vi har problem med de vi har nu, men det är leveranstid på dessa, installation sker förmodligen under januari, om det är problem under tiden så har styrelsen löpande kontakt med rörfirman, ni behöver inte ringa journumret.

 

 

Namninsamling för att få kommunen att sätta upp vägbulor

 

2016-09-08:

Några boende i området kommer gå runt och samla in namnunderskrifter, folk kör på tok för fort ibland på den del av Lantgårdsvägen som är kommunens och det har varit nära allvarliga olyckor, så vi gör gemensam sak och försöker få kommunen att sätta upp vägbulor.

 

Städdag 17-18 september

 

2016-08-26:

Det är dags för höstens städdagar, helgen 17-18 september gör vi fint i vårt område, vi samlas vid grovsoprummet kl 10 båda dagarna. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med. Som vanligt så tar vi hit en stor container för trädgårdsavfall. Vi tänkte samtidigt rensa i våra gemensamma förråd, märk upp era saker ordentligt annars finns det risk att dom slängs.

 

Betalning av dörrar:

 

2016-05-20:

BG kontonummer som vi meddelat för betalning av dörrarna är tydligen spärrat för att bara ta emot OCR-betalningar, d.v.s du kan inte skriva något meddelande.

Använd istället konto i Handelsbanken nr 6146-638 797 942. Sista betalningsdag är 15 juli. Som meddelande skriver du ditt namn.

 

Strömavbrott

 

2016-04-17:

Strömmen stängs av i tvättstugorna till och från 18-20/4, detta drabbar också bredbandet.

Det ska också göras ett större arbete natten mellan 21-22/4 då stömmen stängs av för hela området mellan 23:00-02:00.

 

Mer information om parkeringar för Brf Lantgården

 

2016-03-15:

Alla våra boststadrätter har idag två stycken parkeringar och dessa har dessutom tillgång till motorvärmare.

Detta är en stor förmån som långt ifrån alla bostadsföreningar har.

 

Anledningen till att vi har beslutat att införa sms-parkering på våra gästparkeringar är för att säkra att dessa parkeringar är tillgängliga för alla våra tillfälliga gäster. Detta är helt och hållet en rättvise samt ordningsfråga för att undvika missbruk av vårt fåtal gästparkeringar

 

Vi som bor här har som sagt två parkeringar var så kostnaden för våra tillfälliga gäster borde inte vara så stor.

Priset är 12kr / timme och max 60 kr / dygn.

 

Fakturingspriset är lätt att undvika genom att betala elektroniskt.