Frågor och svar

Frågor och svar:


Här hittar du vanliga och ofta förekommande frågor som rör ditt boende.

Har du någon fråga du skulle vilja ha besvarad som inte finns med på hemsidan, så ta kontakt med styrelsen.


Fråga: Jag har problem med skadedjur, hur gör jag?

Svar: Vi har avtal via Trygg Hansa med Nomor AB, 0771-122 300. Dit ska du vända dig för kostnadsfri hjälp. Uppge var ni bor och säg att vi har Trygg Hansa som försäkringsbolag, försäkringsnummer 25-1342239-01. Ange även vårt organisationsnummer, 769611-4631. Välj Företag om ni får den frågan samt att ni INTE har avtal direkt med Nomor.


Fråga: Vad gäller för TV/Radio/Bredband.

Svar: Föreningen har avtal med ComHem vad gäller TV, i uttagen som normalt sitter i vardagsrummet och vissa utav sovrummen så finns ett fritt analogt grundutbud som omfattar de vanligaste kanalerna. I uttagen finns också vanlig FM-radio. I varje lägenhet finns det också uttag för bredband, vanligtvis i hallen, bredbandsanslutningen går via fiber och levereras av SEOM. Utbudet av internetleverantörer kan du hitta på SEOMs hemsida, portalen.seom.se.

Kostnaden för bredbandet betalar du själv, även kostnad för inkoppling/utbyte av utrustning står du själv för.


Fråga: Hur fungerar motorvärmartimern?

Svar: Det finns två olika motorvärmare i föreningen, denna info gäller den som finns vid garagelängorna. Man stänger av/slår på motorvärmaruttaget med den lilla säkringsvippan, låt inte motorvärmartimern gå under sommaren, det sliter på mekanismen. Sen ställer man in vredet så den slår på vid den tid man önskar, det är när vredet pekar på de rödmarkerade två timmarna som uttaget är igång. Om man ex.vis ska åka kl. 8:00 på morgonen och klockan är 18:00 på kvällen (14 timmar) så ställer man vredet på 14, då slår timern på kl. 6:00.

Har du problem med motorvärmartimern (ofta att vredet inte matar fram eller att det går för sakta), felanmäl hos fastighetsförvaltaren.


Fråga: Jag har behov av ett extraförråd, vad gör jag?

Svar: Föreningen har 7 stycken kallförråd på 7 kvadratmeter vardera, dessa är för närvarande uthyrda och det finns en kölista. Kontakta styrelsen om du vill bli uppsatt på listan.


Fråga:Vad är det som gäller för köks/ventilationsfläkten.

Svar: Spisskåpan är den boendes ansvar och ventilationsfläkten (kryddhyllefläkten) är föreningens ansvar, och måste vara åtkomlig för inspektion/service, dock ska du som boende rengöra den regelbundet, se instruktioner här. Om du vill byta ut eller ändra något med fläktsystemet så måste du ha styrelsens godkännande. Fläkten styr ju hela lägenhetens ventilation, och du kan på egen bekostnad behöva återställa en felaktig modifiering.


Har tidigare eller nuvarande boende bytt ut kryddhyllefläkten till någon annan typ så har den boende hela ansvaret för den.


Vill man byta spiskåpa så måste den passa till Enessen Essvent CI 120F kryddhyllefläkt. Det finns flera olika spiskåpor som passar, dock måste man på de flesta byta ut kontakten till fläktsystemet till den som sitter på den gamla (låt en behörig elektriker göra detta). Viktigt är att spiskåpan inte har en egen fläkt, utan bara transformator för att styra kryddhyllefläkten (s.k. Alliance-fläktar fungerar, men kan ge för högt tryck vilket kan resultera i att mat-oset trycks ut i badrummen).


Spiskåpa som (förmodligen) har passande kontakt är Enessens egen Essvent Villavent Spiskåpa F251-16-60.


Spiskåpor där man behöver flytta över gamla kontakten (se info här, använd på egen risk):


Cylinda/Franke/Futurum F251-16 60 cm (samma tillverkare, olika märkning)

Franke FSK 490-16-60.


Essvent CI 120F kryddhyllefläkt drift- och underhålls-instruktion

Kopplingsinstruktion kontakt (för elektriker)



Fråga: Min kran/toalettstol står och läcker, vad kostar det att ringa Renew service som bostadsrättsinnehavare?

Svar: Priser är per timme, så det är svårt att ge en fast prisbild. Kontakta Renew service för prisuppgift.


Bra att veta: Det som installerades när området byggdes är av märket Ido Aniara (toalettstol) samt Mora Temp (kranar).



Fråga: Hur rensar jag min golvbrunn, eller vattenlåset under handfatet?

Svar: Hår, matolja och fett fastnar gärna i golvbrunn och vattenlås, dessa bör rensas regelbundet för att undvika stopp och vattenskador.


Golvbrunnen rensas enklast genom att lyfta bort gallret, skruva loss det lilla locket med en enkrona eller liknande, och sen avlägsnar du alla hårrester och annat som samlats i golvbrunnen. Använd en gammal tandborste, stålkrok eller annat lämpligt verktyg. Skölj av och återmontera lock och galler.


Vattenlåsen under handfat rensas genom att skruva av bottenkoppen på vattenlåset (ha en behållare under då det kommer vatten) och rensa med lämpligt verktyg.


Använd aldrig kaustiksoda, inte nog med att det är både miljöfarlig och hälsofarligt, det kan bilda en cementliknande beläggning inuti rören som man har svårt att få bort.



Fråga: Hur stänger jag av vattnet till lägenheten?

Svar: Avstängningsvreden till vattnet finns i det förråd du har i anslutning till din lägenhet, där sitter det ovanför fönstret till toaletten två blå vred (till- och från-ledning för värmeelementen), två röda (kall- och varm-vatten), och en grön (handdukstorkelementet). Ska du göra något med kranarna så måste du stänga båda de röda och den gröna. En del lägenheter (framför allt de som ligger ytters i längorna) har inte dessa utan bara huvudkranar.


En del förråd har avstängningskranar och vattenledningar som är för både dig och din granne, se till att du stänger av enbart de kranar som enbart till din lägenhet annars blir din granne utan vatten.

Fråga: Hur fungerar handdukstorkarna?

Svar: Den kran som sitter på handdukstorken kan inte och får inte stängas helt, då det är vanligt varmvatten (färskvatten, s.k. VVC-system, varmvattencirkulering) som cirkulerar i handdukstorken, och stängs den helt så finns det risk att det bildas legionellabakterier. Du kan han den öppen helt för att få handdukstorken riktigt varm, eller stänga den, då blir den svalare. Handdukstorken är också badrummets enda värmekälla. Om man ska ersätta handdukstorken så är det förbjudet sen några år att installera VVC-system, man bör installera en elektrisk handdukstork och koppla bort VVC-systemet så att cirkulationen bibehålls, låt behörig rörmokare göra detta. Tänk på att om du vill byta ut eller ändra något med handdukstorken så måste du ha styrelsens godkännande.



Fråga: Hur luftar man elementen?

Svar: Om elementen är kallare upptill eller låter kanske det är dags att lufta dessa, det finns massor med tips om hur man gör på internet, annars en kort beskrivning här:


Luftning av element är ganska enkel och det som behövs är en vanlig skruvmejsel(spårmejsel), en bunke och en trasa.


På motstående sida mot termostaten finns ventilen där man luftar elementet.

Placera bunken under ventilen och vrid försiktigt motsols med mejseln för att öppna den. Finns det luft i elementet kommer det att pysa tills det börjar rinna ut vatten. När vattnet rinner utan att det kommer med någon luft, vrid då medsols för att stänga ventilen. Torka upp eventuellt vatten som kommit vid sidan av bunken.

Luftningen av elementet är nu klart.


Tänk på: Termostaterna är inställd så att ventilerna stänger av när inomhustemperaturen är 22 grader, d.v.s. när det börjar närma sig 22 grader inomhus så kommer elementen slå av och bli kalla oavsett om du har full effekt på elementet. Det är viktigt att innertemperaturen mäts mitt inne i rummet ca 150 cm upp från golvet, inte i närheten av element eller fönster. Kontakta styrelsen om du har luftat elementen och fortfarande har problem med temperaturen.

OBS! Det är viktigt att du INTE täcker för ventilationen vid elementen. Det påverkar hela värmesystemet i husen negativt.



Fråga: Säkringen har gått, och jag har återställt automatsäkringarna som sitter i säkringsskåpet i hallen, men det fungerar inte ändå.

Svar: Då kan någon utav huvudsäkringarna ha löst ut, dessa sitter i elskåpet på väggen utanför dörren.

Det är 16 Ampere smältproppar, se till att skaffa extra. Man måste ha en speciell nyckel, en sådan har delats ut till alla men behöver man en ny så kan man köpa den på t.ex. Bauhaus (Apparatskåpnyckel trekant 11 mm).


Fråga: Jag vill bygga ut, eller bygga tak på uteplatsen

Svar: Enligt Sollentuna kommuns detaljplan så finns det max 2,6 kvadratmeter kvar av bygglovet per radhus, det innebär att tak över uteplatsen inte kommer ges bygglov till. Utbyggnad av lägenhet på max 2,6 kvadratmeter går att göra, detta kräver bygglov samt godkännande av styrelsen. Se Bygglovsbeslut från Sollentuna kommun


Fråga: Jag behöver extra nyckel till lägenheten, vart vänder jag mig?

Svar:  Vi har avtal med Gerts Lås & Larm AB, mot uppvisande av köpekontrakt, upplåtelseavtal eller hyreskontrakt samt ID-handling kan man beställa extra nycklar.

Någon form av huvudnyckel som ger tillträde till din lägenhet har inte föreningen. Skulle det behövas tillträde till lägenheten när ingen är hemma så har du möjlighet att hänga en dörrnyckel i nyckeltuben som finns i förrådsdörren, då kan de som behöver ha tillträde till lägenheten låsa upp tuben och komma in i din lägenhet.


Fråga: Jag vill byta min gamla originaldörr, vad gäller?

Svar: Föreningen byter kontinuerligt ut dörrarna till nya liknande dörrar i enlighet med underhållsplanen, då delar föreningen och bostadsrättsinnehavaren på kostnaden. Vill du byta dörren till en säkerhetsdörr får du ta den kostnaden själv. Det enda krav som föreningen ställer på dörren är att den ska vara vit på utsidan.

 


Fråga: Jag har tappat bort min bokningskolv/nyckel till tvättstugan, vad gör jag?

Svar: Kontakta styrelsen så får du en ny mot en kostnad.



Fråga: Var ligger närmsta återvinningsstation/återvinningscentral?

Svar: Närmsta återvinningscentral är Smedby ÅVC, Upplands Väsby eller Hagby ÅVC, Täby, se www.sorab.se för adresser och öppettider. Föreningen har ett soprum för el/elektronik-avfall vid Lantgårdsvägen 8. För grovsopor, miljöfarligt avfall mm så hänvisar vi till återvinningscentral.