Nyheter

Nyheter:


Info om Comhems analoga TV-utbud

2020-08-22:

Ingen har väl missat att Comhem upphör med sina analoga sändningar i vårt kabeltv-nät. Mer info hittar ni här:

https://www.comhem.se/tv/digitalisering


Varning!

Det går omkring personer i området som erbjuder slamspolning till boende. Detta är inget som föreningen beställt. 


Årsstämma framflyttad


Årsstämman är uppskjuten pga. Coronaviruset.

Nytt datum 15e Juni kl.19

Kallelse kommer med information och plats!


VARMVATTEN


Vår tekniska förvaltare Renew har meddelat oss om att SEOM (Sollentuna Energi och miljö) , har problem med att leverera varmvatten till vårt område.

Vår leverantör Rörex bekräftar att de kan se i våra undercentraler att vi får in oregelbunden temperaturen på varmvattnet. 

Vi har för tillfället ingen mer information om detta.

Vi uppdaterar så fort vi får mer information!
Detta är självklart högsta prio att åtgärda.


Vårens Städdag Inställd!

Vi kommer pga risk för smittspridning ställa in staäddagarna den 18-19 april. Container för trädgårdsavfall och grovsopor kommer att finnas tillgängliga dessa dagar.


Ordinarie årsstämma för Brf Lantgården.


Datum: 5e maj 2020 kl.19.00

Formell kallelse kommer som vanligt att komma i brevlådan. 

Kom ihåg att skicka in motioner senast den 28 februari till styrelsen@brflantgarden.se eller lämna i föreningens gemensamma brevlåda på Lantgårdsvägen 150.


Vi har sedan årskiftet ny fastighetsförvaltning Renew service.


Fastighetsskötare: Jörgen Ström
                                            

Felanmälan
All felanmälan gällande vårt område, lägenheter m.m. sker enligt nedan.
Telefon: 08-34 38 00 (vardagar mellan kl. 08.00- 17.00)
E-post: felanmalan@renewservice.se

 

Handyman – Behov av snickarhjälp, elektriker, VVS mm. kan beställas via växeln vardagar 08.00-17.00 Tel:08-34 38 00.


Jour
För akuta ärenden som inträffar på vardagar efter kl 17.00 samt under helger, och som inte kan vänta till kommande vardag, kontakta (gäller även störningsjour):
Renew Service Jour: 08-34 38 00


Luciafirande Söndag den 15e december

Vi vill välkomna alla medlemmar till vårt årliga Luciafirande som startar kl.15.00 vid vår föreningslokal på Lantgårdsvägen 8.

Det kommer bjudas på fika och luciatåg.


Höststädning 12-13 oktober

2019-09-19
Det är dags för höstens städdagar, helgen 12-13e oktober gör vi fint i vårt område, vi samlas vid Lantgårdsvägen 8 (gamla grovsoprummet) kl. 10 båda dagarna.

Verktyg och redskap finns att låna men har du egna så är det jättebra. Vi bjuder på korv och dricka under dagarna så att du orkar med hela helgen.

Som vanligt så tar vi hit en stor container för trädgårdsavfall, dessutom tar vi hem en grovsopscontainer, så passa på att släng era grovsopor, tänk dock på att vi inte får slänga miljöfarligt avfall såsom impregnerat virke, däck, kemikalier mm.

Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med!


Ordningsregler uppdaterade

2019-09-19:

Uppdaterade ordningsregler finns nu på hemsidan, se http://brflantgarden.se/ordningsregler.html


Brf Lantgården bjuder in till kräftskiva!


Lördagen den 24e augusti kl.17.00


Välkomnar vi i styrelsen er på vår traditionsenliga kräftskiva.


Det bjuds på paj, sallad, bröd och läsk, lekar, spel och fina priser. Ta med egna kräftor och dryck.

I år kommer vi att hålla till på vår nya fotbollsplan, där det kommer finnas partytält, bord och stolar.

För er som ej hittar dit, följ kräftdekorationerna från Lantgårdsvägen upp mot stallet.


För att vi ska kunna planera på bästa sätt, ser vi gärna att ni anmäler er senast den 21a augusti.

Mail: lina@brflantgarden.se eller

sms: 0738444185Förändringar av besöksparkeringen

2019-05-08:

Vi har förnyat parkeringsavtalet med Bevakningsrutan.


De nya taxorna är:
Första 3 tim gratis
Därefter 7 kr/tim
Dygn 60 kr/dygn


Det nya innebär att man kan parkera 3 timmar gratis.
OBS! P-Skiva gäller INTE oavsett om man står 1 timma eller 3 timmar.


Tänk på att man ALLTID måste starta parkeringen även om man bara parkerar inom 3 timmars perioden.
Man har nu också möjlighet att betala parkeringsavgiften med både SMS-Park och Easypark.

Ladda ner appen redan nu.


Städdag 27–28 april

Det är dags för vårens städdagar, helgen 27–28 april gör vi fint i vårt område, vi samlas vid Lantgårdsvägen 8 (gamla grovsoprummet) kl. 10 båda dagarna. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med. Verktyg och redskap finns att låna men har du egna så är det jättebra. Vi bjuder på korv och dricka under dagarna så att du orkar med hela helgen. Som vanligt så tar vi hit en stor container för trädgårdsavfall, dessutom tar vi hem en grovsopscontainer, så passa på att släng era grovsopor, tänk dock på att vi inte får slänga miljöfarligt avfall såsom impregnerat virke, däck, kemikalier mm.


Kallelse till föreningsstämma

Datum och tid: Onsdag den 8 maj 2019 kl. 19:00

Lokal: Runbackaskolans matsal


Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisornsberättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande

verksamhetsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält

ärende. Totalt är 5 stycken motioner inlämnade.

18.1 Motion 1: Motion gällande utbyggnad Lantgårdsvägen 96

18.2 Motion 2: Motion gällande återuppsättning av skyltar med rastningsförbud av

hundar

18.3 Motion 3: Motion gällande förbudsskyltar mot bollspel på innergårdar

18.4 Motion 4: Motion om att uppföra ett bollplank på den nya fotbollsplanen

18.5 Motion 5: Motion angående ett cykelställ på den östra gaveln av förrådslängan vid lantgårdsvägen 93-101

19. Avslutande


Det kommer bjudas på enklare förtäring och dricka till medlemmarna.


Sollentuna den 16 mars 2019


Styrelsen Bostadsrättsföreningen


Problem med varmvattnet

2019-02-09:

Undercentralen på Lantgårdsvägen 82 som försörjer östra delen av området har gett för låg varmvattentemperatur ibland och vi håller på att felsöka.


UPPDATERING 2019-02-16:

Nu har kommunen ökat vattentrycket och vår leverantör har spolat igenom hela anläggningen. Förhoppningsvis ska varmvattenförsörjningen nu vara återställd.Vi fortsätter bevaka detta över helgen!


UPPDATERING 2019-03-26:

Rörmokaren kommer idag mellan 14-16 stänga av varmvattnet för felsökning.


Motioner inför ordinarie årsstämma 2019

2019-02-06:

Föreningsstämman är då de absolut viktigaste besluten tas. Dels väljer man styrelse, revisor m.m. men alla medlemmar kan komma med egna förslag till beslut, en motion. Motionen kommer att besvaras av styrelsen.

För att styrelsen skall hinna besvara motionen så måste den inkommit till styrelsen senast den 28 februari 2019.

 

Alla motioner skall skickas in till styrelsen per mail via styrelsen@brflantgarden.se eller lämnas i styrelsens postlåda vid tvättstugan på Lantgårdsvägen 150.

 

En motion ska innehålla:

  • Ett yrkande som förklarar exakt vad det är ni vill att stämman skall ta beslut om
  • Avsändarens namn, adress och kontaktuppgifter


En motion bör innehålla:

  • Tydlig rubrik som förklarar vad motionen handlar om samt inlämningsdatum
  • Gärna en bakgrund till varför motionen lämnas
  • Motivering varför ni tycker att motionen ska godkännas
  • Gärna en underskrift om motionen lämnas på papper
  • Eventuella bilagor

 

I början av maj är det planerat för årsstämma i föreningen, formell kallelse kommer längre fram.


Facebook-grupp för Brf Lantgården

2018-12-19:

Vi har skapat en Facebook-sida som kommer användas som en förlängning av vår hemsida där vi kan pusha för den information som vi går ut med i våra brev i pappersformat och påminna inför kommande händelser och event i föreningen.

Se https://www.facebook.com/groups/335255007302690


Stamspolning

2018-11-06:

Då en del verkar ha missat eller inte fått informationsbladet från Solna Högtrycksspolning AB om stamspolning så kommer här körschemat:


Torsdag den 8/11    Lantgårdsvägen 22-30, 32-46

Fredag den 9/11     Lantgårdsvägen 10-14, 16-20, 48-62

Måndag den 12/11  Lantgårdsvägen 64-72, 74-78, 82-86

Tisdag den 13/11    Lantgårdsvägen 88-96, 98-112

Onsdag den 14/11   Lantgårdsvägen 114-128, 130-138

Torsdag den 15/11  Lantgårdsvägen 140-148, 111-119 samt förskolan

Fredag den 16/11    Lantgårdsvägen 87-91, 93-101, 103-109


Tiderna dom kommer är mellan 8:00–15:00, ni behöver plocka ur diskbänkskåp/handfatsskåp i kök o badrum så dom kommer åt vattenlås samt se till att dom kommer åt golvbrunnar på toaletterna. Lägg gärna fram tidningar eller annat som skydd.


Om ni inte har möjlighet att vara hemma så lämnar ni nycklar i nyckeltuben i förrådsdörren.


Städdag 20–21 oktober

2018-10-04:

Det är dags för höstens städdagar, helgen 20–21 oktober gör vi fint i vårt område, vi samlas vid Lantgårdsvägen 8 (gamla grovsoprummet) kl. 10 båda dagarna. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med. Verktyg och redskap finns att låna men har du egna så är det jättebra. Vi bjuder på korv och dricka under dagarna så att du orkar med hela helgen. Som vanligt så tar vi hit en stor container för trädgårdsavfall, dessutom tar vi hem en grovsopscontainer, så passa på att slänga era grovsopor, tänk dock på att vi inte får slänga miljöfarligt avfall såsom impregnerat virke, däck, kemikalier mm.


Totalt eldningsförbud i Stockholms län

2018-07-30:

Från och med 30/7 är det igen tillåtet att grilla på egen tomt, det är dock fortsatt generellt eldningsförbud i Stockholms län.


2018-07-25:

Från och med 25/7 är det utökat eldningsförbud i Stockholms län. Totalförbudet omfattar alla typer av grillar och öppna lågor utomhus, inklusive gasolgrillar, även på egen tomt/uteplats. Förbrytelser mot totalförbudet leder till brott mot lagen om skydd mot olyckor och kan leda till böter. Var också försiktig när det gäller cigarrettrökning, ta hand om fimpar på ett säkert sätt.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat.html


Rabatter via SBC

2018-07-25:

Eftersom vi har förvaltning via SBC kan vi som boende i Brf Lantgården utnyttja deras rabatterbjudanden, se mer på https://www.sbc.se/marknadsplatsen


SBCs e-fakturor

2018-06-27:

Alla SBCs e-fakturor är tyvärr försenade. De kommer dyka upp på internetbanken de kommande dagarna.


Brf Lantgården ordnar loppis 9e juni kl 10-14

Alla som vil är välkomna att sälja eller bara fynda hos grannarna. Platsen är öster om busshållplatsen vid Langtårdsvägen 6. Vi kommer tillhandahålla en grovsopscontainer under dagen. Passa på att vårstäda ur förråden eller garderoben på prylar, möbler, kläder, leksaker o.s.v.


Städdag 21–22 april

2018-04-13:

Det är dags för vårens städdagar, helgen 21–22 april gör vi fint i vårt område, vi samlas vid Lantgårdsvägen 8 (gamla grovsoprummet) kl. 10 båda dagarna. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med. Verktyg och redskap finns att låna men har du egna så är det jättebra. Vi bjuder på korv och dricka under dagarna så att du orkar med hela helgen. Som vanligt så tar vi hit en stor container för trädgårdsavfall, dessutom tar vi hem en grovsopscontainer, så passa på att släng era grovsopor, tänk dock på att vi inte får slänga miljöfarligt avfall såsom impregnerat virke, däck, kemikalier mm.


Extrastämma:

I samband med städdagen håller vi extrastämma den 22 april kl 10, se separat kallelse, då det kommit nya lagkrav på tider för kallelser och vi måste ändra våra stadgar.


Brandkåren:

Brandkåren kommer med en brandbil på söndagen den 22 april kl. 14, om de inte får någon utryckning, passa på att komma och prata brandskydd med proffsen.


Årsstämman kommer det en kallelse till så småningom, boka redan nu in 8 maj kl. 19.


Info om bevakningsrondering

Ni kanske har sett Larmassistans-skylten som kommit upp vid infarten till vårt område? Då Boendeenkäten i november visade på att vissa känner sig otrygga i vårt område så har vi nu tecknat ett avtal med just Larmassistans som gör ronderingar i området på helgerna. 
2019-04: Avtalet för bevakning är uppsagt då ingen skillnad märktes av med uppdraget.


Målning av våra fasader

Företaget som ska måla om våra fasader, Andrés Måleri, har nu börjat sitt arbete med tak- och fasad-tvätt. Dom byter också murken panel i samband med detta. Målningen kommer hålla på hela sommaren, mer info kommer direkt från målerifirman när det närmar sig. Ni måste se till så de kommer in på era uteplatser, samt flytta på era bilar när det behövs, så de kan utföra sitt arbete. Vi drabbas annars av onödiga kostnader.

Röstningen i samband med boendeenkäten i november blev ungefär 50-50 på den ljusa och den mörka färgen så vi lägger oss någonstans mitt emellan i nyans.


Loppis

Vi kommer anordna en loppis/bytardag den 9e juni, mer info kring detta kommer senare. Vi kommer även då att ta hit en container.


Motioner inför ordinarie årsstämma 2018

2018-01-11:

Föreningsstämman är då de absolut viktigaste besluten tas. Dels väljer man styrelse, revisor m.m. men alla medlemmar kan komma med egna förslag till beslut, en motion. Motionen kommer att besvaras av styrelsen. För att styrelsen skall hinna besvara motionen så måste den inkommit till styrelsen senast den 4 februari 2018.


Alla motioner skall skickas in till styrelsen per mail via styrelsen@brflantgarden.se eller lämnas i styrelsens postlåda vid tvättstugan på Lantgårdsvägen 150.


En motion ska innehålla:

•Ett yrkande som förklarar exakt vad det är ni vill att stämman skall ta beslut om

•Avsändarens namn, adress och kontaktuppgifter


En motion bör innehålla:

•Tydlig rubrik som förklarar vad motionen handlar om samt inlämningsdatum

•Gärna en bakgrund till varför motionen lämnas

•Motivering varför ni tycker att motionen ska godkännas

•Gärna en underskrift om motionen lämnas på papper

•Eventuella bilagor


Tisdag den 8 maj 2018 kl. 19 är det planerat för årsstämma i föreningen. Formell kallelse kommer i postlådan längre fram, men boka gärna in datumet i era kalendrar redan nu.


Ny teknisk förvaltare

2018-01-01:

SBC tar sen årsskiftet även hand om den tekniska förvaltningen, kontaktuppgifter finns på förstasidan.


Ordningsregler uppdaterade

2017-10-20:

Uppdaterade ordningsregler finns nu på hemsidan, se http://brflantgarden.se/ordningsregler.html


Städdag 7-8 oktober

2017-09-22:

Det är dags för höstens städdagar, helgen 7–8 oktober gör vi fint i vårt område, vi samlas vid Lantgårdsvägen 8 (gamla grovsoprummet) kl. 10 båda dagarna. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med. Verktyg och redskap finns att låna men har du egna så är det jättebra. Vi bjuder på korv och dricka under dagarna så att du orkar med hela helgen. Som vanligt så tar vi hit en stor container för trädgårdsavfall, passa på att klippa häckar och buskar på och utanför era uteplatser. Dessutom tar vi hem en grovsopscontainer, så passa på att släng era grovsopor, tänk dock på att vi inte får slänga miljöfarligt avfall såsom impregnerat virke, däck, kemikalier mm.


Städdag 6–7 maj

2017-04-22:

Det är dags för vårens städdagar, helgen 6-7 maj gör vi fint i vårt område, vi samlas vid Lantgårdsvägen 8 (gamla grovsoprummet) kl. 10 båda dagarna. Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med. Verktyg och redskap finns att låna men har du egna så är det jättebra. Vi bjuder på korv och dricka under dagarna så att du orkar med hela helgen. Som vanligt så tar vi hit en stor container för trädgårdsavfall, dessutom tar vi hem en grovsopscontainer, så passa på att släng era grovsopor, tänk dock på att vi inte får slänga miljöfarligt avfall såsom impregnerat virke, däck, kemikalier mm.


Info om termostatbyte UPPDATERAD


2017-04-04:

Vi är nu nästan klara med vårt utbyte av termostater. Termostaterna är inställd så att ventilerna stänger av när inomhustemperaturen är 22 grader. Dvs. när det börjar närma sig 22 grader inomhus så kommer elementen slå av och bli kalla oavsett om du har full effekt på elementet. Det är viktigt att innertemperaturen mäts mitt inne i rummet ca 150 cm upp från golvet, inte i närheten av element eller fönster.


Om ni trots detta anser att er innertemperatur är lägre än 22 grader samtidigt som era element är kalla så kan rörfirman kontrollera och justera detta. Återkom i såna fall med namn, adress och tel.nr till styrelsen@brflantgarden.se så vidarebefordrar vi dessa uppgifter till rörfirman så de kan ta en kontakt och boka tid för efterkontroll.